ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ

So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham

ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ

ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ

ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ

ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ


BibleBrowser.com