ημερας παρατηρεισθε και μηνας και καιρους και ενιαυτους

Ye observe days and months and times and years

ημερας παρατηρεισθε και μηνας και καιρους και ενιαυτους

ημερας παρατηρεισθε και μηνας και καιρους και ενιαυτους

ημερας παρατηρεισθε και μηνας και καιρους και ενιαυτους

ημερας παρατηρεισθε και μηνας και καιρους και ενιαυτους


BibleBrowser.com