φοβουμαι υμας μηπως εικη κεκοπιακα εις υμας

I am afraid of you lest +__ I have bestowed upon you labour in vain

φοβουμαι υμας μηπως εικη κεκοπιακα εις υμας

φοβουμαι υμας μηπως εικη κεκοπιακα εις υμας

φοβουμαι υμας μηπως εικη κεκοπιακα εις υμας

φοβουμαι υμας μη πως εικη κεκοπιακα εις υμας


BibleBrowser.com