οιδατε δε οτι δι ασθενειαν της σαρκος ευηγγελισαμην υμιν το προτερον

Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first

οιδατε δε οτι δι ασθενειαν της σαρκος ευηγγελισαμην υμιν το προτερον

οιδατε δε οτι δι ασθενειαν της σαρκος ευηγγελισαμην υμιν το προτερον

οιδατε δε οτι δι ασθενειαν της σαρκος ευηγγελισαμην υμιν το προτερον

οιδατε δε οτι δι ασθενειαν της σαρκος ευηγγελισαμην υμιν το προτερον


BibleBrowser.com