τεκνια μου ους παλιν ωδινω αχρις ου μορφωθη χριστος εν υμιν

My little children of whom I travail in birth again until +__ Christ be formed in you

τεκνια μου ους παλιν ωδινω αχρις ου μορφωθη χριστος εν υμιν

τεκνια μου ους παλιν ωδινω αχρις ου μορφωθη χριστος εν υμιν

τεκνα μου ους παλιν ωδινω μεχρις ου μορφωθη χριστος εν υμιν

{VAR1: τεκνια } {VAR2: τεκνα } μου ους παλιν ωδινω μεχρις ου μορφωθη χριστος εν υμιν


BibleBrowser.com