αλλα υπο επιτροπους εστιν και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος

But is under tutors and governors until the time appointed of the father

αλλα υπο επιτροπους εστιν και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος

αλλα υπο επιτροπους εστιν και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος

αλλα υπο επιτροπους εστιν και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος

αλλα υπο επιτροπους εστιν και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος


BibleBrowser.com