λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε

Tell me ye that desire to be under the law do ye not hear the law

λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε

λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε

λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε

λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε


BibleBrowser.com