το γαρ αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια συστοιχει δε τη νυν ιερουσαλημ δουλευει δε μετα των τεκνων αυτης

For this Agar is mount Sinai in Arabia and answereth to Jerusalem which now is and is in bondage with her children

το γαρ αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια συστοιχει δε τη νυν ιερουσαλημ δουλευει δε μετα των τεκνων αυτης

το γαρ αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια συστοιχει δε τη νυν ιερουσαλημ δουλευει δε μετα των τεκνων αυτης

το αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια συνστοιχει δε τη νυν ιερουσαλημ δουλευει γαρ μετα των τεκνων αυτης

το δε αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια συστοιχει δε τη νυν ιερουσαλημ δουλευει γαρ μετα των τεκνων αυτης


BibleBrowser.com