η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν ητις εστιν μητηρ παντων ημων

But Jerusalem which is above is free which is the mother of us all

η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν ητις εστιν μητηρ παντων ημων

η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν ητις εστιν μητηρ παντων ημων

η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν ητις εστιν μητηρ ημων

η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν ητις εστιν μητηρ ημων


BibleBrowser.com