ημεις δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εσμεν

Now we brethren as Isaac was are the children of promise

ημεις δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εσμεν

ημεις δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εσμεν

υμεις δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εστε

{VAR1: ημεις } {VAR2: υμεις } δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα {VAR1: εσμεν } {VAR2: εστε }


BibleBrowser.com