αρα αδελφοι ουκ εσμεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας

So then brethren we are not children of the bondwoman but of the free

αρα αδελφοι ουκ εσμεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας

αρα αδελφοι ουκ εσμεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας

διο αδελφοι ουκ εσμεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας

διο αδελφοι ουκ εσμεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας


BibleBrowser.com