ινα τους υπο νομον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν

To redeem them that were under the law that we might receive the adoption of sons

ινα τους υπο νομον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν

ινα τους υπο νομον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν

ινα τους υπο νομον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν

ινα τους υπο νομον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν


BibleBrowser.com