ωστε ουκετι ει δουλος αλλ υιος ει δε υιος και κληρονομος θεου δια χριστου

Wherefore thou art no more a servant but a son and if a son then an heir of God through Christ

ωστε ουκετι ει δουλος αλλ υιος ει δε υιος και κληρονομος θεου δια χριστου

ωστε ουκετι ει δουλος αλλ υιος ει δε υιος και κληρονομος θεου δια χριστου

ωστε ουκετι ει δουλος αλλα υιος ει δε υιος και κληρονομος δια θεου

ωστε ουκετι ει δουλος αλλα υιος ει δε υιος και κληρονομος δια θεου


BibleBrowser.com