λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε

This I say then Walk in the Spirit and ye shall not fulfil the lust of the flesh

λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε

λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε

λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε

λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε


BibleBrowser.com