ει ζωμεν πνευματι πνευματι και στοιχωμεν

If we live in the Spirit let us also walk in the Spirit

ει ζωμεν πνευματι πνευματι και στοιχωμεν

ει ζωμεν πνευματι πνευματι και στοιχωμεν

ει ζωμεν πνευματι πνευματι και στοιχωμεν

ει ζωμεν πνευματι πνευματι και στοιχωμεν


BibleBrowser.com