μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες

Let us not be desirous of vain glory provoking one another envying one another

μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες

μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες

μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες

μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες


BibleBrowser.com