ετρεχετε καλως τις υμας ενεκοψεν τη αληθεια μη πειθεσθαι

Ye did run well who did hinder you that ye should not obey the truth

ετρεχετε καλως τις υμας ενεκοψεν τη αληθεια μη πειθεσθαι

ετρεχετε καλως τις υμας ανεκοψεν τη αληθεια μη πειθεσθαι

ετρεχετε καλως τις υμας ενεκοψεν αληθεια μη πειθεσθαι

ετρεχετε καλως τις υμας ενεκοψεν {VAR2: [τη] } αληθεια μη πειθεσθαι


BibleBrowser.com