η πεισμονη ουκ εκ του καλουντος υμας

This persuasion cometh not of him that calleth you

η πεισμονη ουκ εκ του καλουντος υμας

η πεισμονη ουκ εκ του καλουντος υμας

η πεισμονη ουκ εκ του καλουντος υμας

η πεισμονη ουκ εκ του καλουντος υμας


BibleBrowser.com