ιδετε πηλικοις υμιν γραμμασιν εγραψα τη εμη χειρι

Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand

ιδετε πηλικοις υμιν γραμμασιν εγραψα τη εμη χειρι

ιδετε πηλικοις υμιν γραμμασιν εγραψα τη εμη χειρι

ιδετε πηλικοις υμιν γραμμασιν εγραψα τη εμη χειρι

ιδετε πηλικοις υμιν γραμμασιν εγραψα τη εμη χειρι


BibleBrowser.com