εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτομη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις

For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing nor uncircumcision but a new creature

εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτομη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις

εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτομη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις

ουτε γαρ περιτομη τι εστιν ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις

ουτε γαρ περιτομη τι εστιν ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις


BibleBrowser.com