αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως αναπληρωσατε τον νομον του χριστου

Bear ye one another's burdens and so fulfil the law of Christ

αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως αναπληρωσατε τον νομον του χριστου

αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως αναπληρωσατε τον νομον του χριστου

αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως αναπληρωσετε τον νομον του χριστου

αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως {VAR1: αναπληρωσατε } {VAR2: αναπληρωσετε } τον νομον του χριστου


BibleBrowser.com