το δε καλον ποιουντες μη εκκακωμεν καιρω γαρ ιδιω θερισομεν μη εκλυομενοι

And let us not be weary in well doing for in due season we shall reap if we faint not

το δε καλον ποιουντες μη εκκακωμεν καιρω γαρ ιδιω θερισομεν μη εκλυομενοι

το δε καλον ποιουντες μη εκκακωμεν καιρω γαρ ιδιω θερισομεν μη εκλυομενοι

το δε καλον ποιουντες μη ενκακωμεν καιρω γαρ ιδιω θερισομεν μη εκλυομενοι

το δε καλον ποιουντες μη εγκακωμεν καιρω γαρ ιδιω θερισομεν μη εκλυομενοι


BibleBrowser.com