2676. katartisis (kat-ar'-tis-is)

from katartizo; thorough equipment (subjectively)

perfection.

see GREEK katartizo


StrongsNumbers.com