2887. kosmios (kos'-mee-os)

from kosmos (in its primary sense); orderly, i.e. decorous

of good behaviour, modest.

see GREEK kosmos


StrongsNumbers.com