608. apokleio (ap-ok-li'-o)

from apo and kleio; to close fully

shut up.

see GREEK apo

see GREEK kleio


StrongsNumbers.com