651. apostole (ap-os-tol-ay')

from apostello; commission, i.e. (specially) apostolate

apostleship.

see GREEK apostello


StrongsNumbers.com