242. 'Uzzen She'erah (ooz-zane' sheh-er-aw')

from 'azan and She'erah; plat of Sheerah (i.e. settled by him); Uzzen-Sheerah, a place in Palestine

Uzzen-sherah.

see HEBREW 'azan

see HEBREW She'erah


StrongsNumbers.com