3762. Karmliyth (kar-mel-eeth')

feminine of Karmliy; a Karmelitess or female inhabitant of Karmel

Carmelitess.

see HEBREW Karmliy


StrongsNumbers.com