7294. Rahab (rah'-hab)

the same as rahab; Rahab (i.e. boaster), an epithet of Egypt

Rahab.

see HEBREW rahab


StrongsNumbers.com