7800. Shuwshan (shoo-shan')

the same as shuwshan; Shushan, a place in Persia

Shushan.

see HEBREW shuwshan


StrongsNumbers.com