7927. Shkem (shek-em')

the same as shkem; ridge; Shekem, a place in Palestine

Shechem.

see HEBREW shkem


StrongsNumbers.com