8037. Shamma' (sham-maw')

from shamem; desolation; Shamma, an Israelite

Shamma.

see HEBREW shamem


StrongsNumbers.com