8114. Shmaryah (shem-ar-yaw')

or Shmaryahuw {shem-ar-yaw'-hoo}; from shamar and Yahh; Jah has guarded; Shemarjah, the name of four Israelites

Shamariah, Shemariah.

see HEBREW shamar

see HEBREW Yahh


StrongsNumbers.com