μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζομενους

For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified

μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζομενους

μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζομενους

μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζομενους

μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζομενους


BibleBrowser.com