μαρτυρει δε ημιν και το πνευμα το αγιον μετα γαρ το προειρηκεναι

Whereof the Holy Ghost also is a witness to us for after that he had said before

μαρτυρει δε ημιν και το πνευμα το αγιον μετα γαρ το προειρηκεναι

μαρτυρει δε ημιν και το πνευμα το αγιον μετα γαρ το προειρηκεναι

μαρτυρει δε ημιν και το πνευμα το αγιον μετα γαρ το ειρηκεναι

μαρτυρει δε ημιν και το πνευμα το αγιον μετα γαρ το ειρηκεναι


BibleBrowser.com