και ιερεα μεγαν επι τον οικον του θεου

And having an high priest over the house of God

και ιερεα μεγαν επι τον οικον του θεου

και ιερεα μεγαν επι τον οικον του θεου

και ιερεα μεγαν επι τον οικον του θεου

και ιερεα μεγαν επι τον οικον του θεου


BibleBrowser.com