και κατανοωμεν αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων

And let us consider one another to provoke unto love and to good works

και κατανοωμεν αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων

και κατανοωμεν αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων

και κατανοωμεν αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων

και κατανοωμεν αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων


BibleBrowser.com