αλλ εν αυταις αναμνησις αμαρτιων κατ ενιαυτον

But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year

αλλ εν αυταις αναμνησις αμαρτιων κατ ενιαυτον

αλλ εν αυταις αναμνησις αμαρτιων κατ ενιαυτον

αλλ εν αυταις αναμνησις αμαρτιων κατ ενιαυτον

αλλ εν αυταις αναμνησις αμαρτιων κατ ενιαυτον


BibleBrowser.com