φοβερον το εμπεσειν εις χειρας θεου ζωντος

It is a fearful thing to fall into the hands of the living God

φοβερον το εμπεσειν εις χειρας θεου ζωντος

φοβερον το εμπεσειν εις χειρας θεου ζωντος

φοβερον το εμπεσειν εις χειρας θεου ζωντος

φοβερον το εμπεσειν εις χειρας θεου ζωντος


BibleBrowser.com