εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων

Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen

εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων

εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων

εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων

εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων


BibleBrowser.com