εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι

For by it the elders obtained a good report

εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι

εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι

εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι

εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι


BibleBrowser.com