διο τας παρειμενας χειρας και τα παραλελυμενα γονατα ανορθωσατε

Wherefore lift up the hands which hang down and the feeble knees

διο τας παρειμενας χειρας και τα παραλελυμενα γονατα ανορθωσατε

διο τας παρειμενας χειρας και τα παραλελυμενα γονατα ανορθωσατε

διο τας παρειμενας χειρας και τα παραλελυμενα γονατα ανορθωσατε

διο τας παρειμενας χειρας και τα παραλελυμενα γονατα ανορθωσατε


BibleBrowser.com