ει δε χωρις εστε παιδειας ης μετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι εστε και ουχ υιοι

But if ye be without chastisement whereof all are partakers then are ye bastards and not sons

ει δε χωρις εστε παιδειας ης μετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι εστε και ουχ υιοι

ει δε χωρις εστε παιδειας ης μετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι εστε και ουχ υιοι

ει δε χωρις εστε παιδιας ης μετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι και ουχ υιοι εστε

ει δε χωρις εστε παιδειας ης μετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι και ουχ υιοι εστε


BibleBrowser.com