ιησους χριστος χθες και σημερον ο αυτος και εις τους αιωνας

Jesus Christ the same yesterday and to day and for ever

ιησους χριστος χθες και σημερον ο αυτος και εις τους αιωνας

ιησους χριστος χθες και σημερον ο αυτος και εις τους αιωνας

ιησους χριστος εχθες και σημερον ο αυτος και εις τους αιωνας

ιησους χριστος εχθες και σημερον ο αυτος και εις τους αιωνας


BibleBrowser.com