πας γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε τα παντα κατασκευασας θεος

For every house is builded by some man but he that built all things is God

πας γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε τα παντα κατασκευασας θεος

πας γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε τα παντα κατασκευασας θεος

πας γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε παντα κατασκευασας θεος

πας γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε παντα κατασκευασας θεος


BibleBrowser.com