και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου

And in this place again If they shall enter into my rest

και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου

και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου

και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου

και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου


BibleBrowser.com