αρα απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θεου

There remaineth therefore a rest to the people of God

αρα απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θεου

αρα απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θεου

αρα απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θεου

αρα απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θεου


BibleBrowser.com