καιπερ ων υιος εμαθεν αφ ων επαθεν την υπακοην

Though he were a Son yet learned he obedience by the things which he suffered

καιπερ ων υιος εμαθεν αφ ων επαθεν την υπακοην

καιπερ ων υιος εμαθεν αφ ων επαθεν την υπακοην

καιπερ ων υιος εμαθεν αφ ων επαθεν την υπακοην

καιπερ ων υιος εμαθεν αφ ων επαθεν την υπακοην


BibleBrowser.com