λεγων η μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε

Saying Surely +__ blessing I will bless thee and multiplying I will multiply thee

λεγων η μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε

λεγων η μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε

λεγων ει μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε

λεγων ει μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε


BibleBrowser.com