και ουτως μακροθυμησας επετυχεν της επαγγελιας

And so after he had patiently endured he obtained the promise

και ουτως μακροθυμησας επετυχεν της επαγγελιας

και ουτως μακροθυμησας επετυχεν της επαγγελιας

και ουτως μακροθυμησας επετυχεν της επαγγελιας

και ουτως μακροθυμησας επετυχεν της επαγγελιας


BibleBrowser.com